Tittel er ikke oppgitt.

Første linje: Hvor skal man plukke roser, der roser ikke gror

Kategori: Livsvisdom Vis flere av denne kategori

Opprinnelse: Råde

Denne har vi fått av Julie Kristiansen Slangsvold. Julie var budeie på gården Strømshaug i Råde.

Tekst finnes ved Østfold musikkråd.

Lydopptak finnes ved Østfold musikkråd.


Nytt søk